Onderzoek naar de 21e eeuwse vaardigheden

De "21e eeuwse vaardigheden" is een veelvoorkomend begrip in beleidsstukken van onderwijsinstellingen. En hoewel Kennisnet een model heeft ontworpen waarbij 11 vaardigheden expliciet worden benoemd, toch blijkt er op de werkvloer nog veel onduidelijk te zijn over hoe deze vaardigheden vorm te geven (en te toetsen) in het onderwijs. Urgentie wordt wel gevoeld, tegen het licht van alle veranderingen in samenleving en leren, maar HOE geven docenten de 21e eeuwse vaardigheden handen en voeten zonder dat dit ten koste gaat van de ‘inhoud’ van de lessen?


Acht docenten, die de Master Learning and Innovation volgen aan Hogeschool Windesheim in Zwolle, zoeken naar antwoorden. Niet per type onderwijs, maar in de gehele keten van po, sbo, vo, mbo en hbo. Het onderzoek richt zich op verschillen en overeenkomsten tussen de diverse onderwijsorganisaties om zodoende bij te dragen aan samenhang in het discours over de implementatie van de 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs. De focus ligt daarbij op dat wat teams nodig hebben om ermee aan de slag te gaan.


Deze website verbindt de resultaten van het onderzoek met actuele publicaties.


Laatste nieuws
21st century skills Xplained
 
21st century skills Xplained
In deze korte video legt Don Zuiderman op eenvoudige manier de 21e eeuwse vaardigheden uit.
Mogelijk gemaakt door Nirvana & WordPress.