Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is de combinatie van de digitale vaardigheden:

Voor elk van deze vaardigheden is beschreven wat er onder wordt verstaan, wat het belang is voor het onderwijs en op basis van welke literatuur de vaardigheden zijn uitgewerkt.

Er zijn verschillende scholen die aan de slag zijn met digitale geletterdheid. Daarnaast is door Kennisnet een professionaliseringsmodule gemaakt met schoolvoorbeelden met hulpmiddelen voor bestuurders en schoolleiders.

Samen met Kennisnet is hiervoor het hier afgebeelde figuur ontwikkeld. Het geeft aan dat digitale geletterdheid bestaat uit vier digitale vaardigheden, maar dat digitale geletterdheid deel uit maakt van het grotere geheel 21e eeuwse vaardigheden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.