Sociale en culturele vaardigheden

Sociale en culturele vaardigheden

Bij sociale en culturele vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Meer specifiek gaat het om:

  • constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen;
  • het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;
  • eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;
  • het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;
  • bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.