Vaardigheden op een rijtje

Kritisch denken

Creatief denken

Probleemoplossend denken

Computational thinking

Informatievaardigheden

ICT basisvaardigheden

Mediawijsheid

Communiceren

Samenwerken

Sociale en culturele vaardigheden

Zelfregulering

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.