Relevantie

Meta analyse

 
Wat hebben de diverse betreffende teams nodig om de 21ste eeuwse vaardigheden in hun onderwijs vorm te geven?

De bij dit onderzoek betrokken teams geven allen aan dat zij samenwerking en collectief leren nodig hebben om de 21ste eeuwse vaardigheden vorm te geven. Bij het collectief leren zijn verschillende aspecten genoemd, maar hoe dan ook: is er tijd nodig om voor de lange termijn een gezamenlijke visie en ambitie te verwoorden, en niet gelijk ad hoc tot actie over te gaan. Er zijn enerzijds scholen (po en sbo) die het accent leggen op verbinden met het beleid en de daarbij behorende afspraken. Anderzijds zijn er teams die aangeven dat met name het zelf aan de gang gaan met de vaardigheden en daar ‘speelruimte’ in ontvangen (hbo, mbo) nodig is om de 21ste eeuwse vaardigheden vorm te geven in hun onderwijs. Het vo bevindt zich in dit onderzoek traditioneel tussen deze twee accenten in, en geeft aan behoefte te hebben aan afstemming met beiden.

Van een doorgaande lijn in het ontwikkelen van de 21ste eeuwe vaardigheden lijkt op basis van de resultaten van dit onderzoek nog geen sprake te zijn. Daar waar het po aardig lijkt te investeren in ICT gerelateerde vaardigheden, dreigt dat bij het beroepsonderwijs buiten beeld te raken, en daar waar kritisch denken op het hbo sterk wordt aangezet, heeft dat mogelijk te weinig voorbereiding in het funderend onderwijs. Daarnaast lijkt het verschil in interpretatie van de vaardigheden en de impact op de bijbehorende didactiek (Puentedura, 2011) de aansluiting tussen de verschillende scholen te belemmeren. Dit alles pleit voor een gezamenlijk optrekken en definiëren van de 21ste eeuwse vaardigheden voor het hedendaagse en toekomstgerichte onderwijs (Verbruggen, 2017).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.