Onderzoeksopzet

Deel I

Deel II

 • Ontwerp van het onderzoek ten behoeve van de innovatie
 • Onderzoeksontwerp in relatie tot de gekozen innovatie
 • Methode en dataverzameling
 • Doelgroepen van het onderzoek
 • Onderzoeksintrumenten
 • Onderzoeksintrumenten per deelvraag
  • Deelvraag 1
  • Deelvraag 2
  • Deelvraag 3
 • Tijdsplanning voor het onderzoek

Literatuur

Bijlage schriftelijke goedkeuring / ondersteuning door opdrachtgever

 • Hans Bastiaan
 • Roselie Drost
 • Tanja Buikema
 • Marloes Lans
 • Dieuwke van der Linde
 • Nynke Meester
 • Petra Poot
 • Esther Wouters

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.