Doel en vraag

Doelstelling

Dit onderzoek beoogt een tweetal doelstellingen te realiseren. De eerste doelstelling is gericht op het verwerven van kennis over de 21ste eeuwse vaardigheden bij de betrokken teams en dat wat het team nodig heeft om er mee aan de slag te gaan. De tweede doelstelling van dit onderzoek is vanuit een waarderende benadering (Masselink, Van den Nieuwenhof, De Jong & Van Iren, 2008) het in beweging brengen van een innovatie ten aanzien van de verdere implementatie van de 21ste eeuwse vaardigheden binnen de teams van de betreffende onderwijsorganisaties.

Centrale onderzoeksvraag

Wat hebben de diverse betreffende teams nodig om de 21ste eeuwse vaardigheden binnen hun onderwijs vorm te geven?

Deelvragen

  1. Wat wordt verstaan onder de 21ste eeuwse vaardigheden volgens de betrokken teams?
  2. Wat hebben de teams nodig om de 21ste eeuwse vaardigheden succesvol toe te passen in het onderwijs?
  3. Hoe kunnen de geïnventariseerde behoeften vertaald worden naar concrete acties die zorgdragen voor de implementatie en borging van de 21ste eeuwse vaardigheden in het onderwijs?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.