Literatuur

Abadzi, H., Martelli, M. & Primativo, S. (2014). Explorations of creativity: A review for educators and policy making. [Publication]. Wise: Qatar Foundation.

Biesta, G. (2013). Responsive or responsible? Education for the global networked society. Policy  Futures in Education. 11(6), 734-745.

Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

Deci, E.L. en Ryan, R.M. (2000). The What and Why of goal pursuits. Human needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry11(4), 227-268.

De Jong, K., De Jong, R. & Van Zoest, C. (2014). Kijken naar onderwijskwaliteit. Den Haag: Boom Lemma.

De Witte, M., Jonker, J. & Vink, M.J. (2012). Essenties van verandermanagement. Deventer: Kluwer.

Dijsselbloem, J. (2008). Onderzoek Onderwijsvernieuwingen. Gedownload van http://www.parlement.com/9291000/d/tk31007_6.pdf.

Fullan, M. & Langworthy, M. (2014). A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning, London: Pearson.

Hargreaves, A. & Fullan, M.G. (2012). Social Capital. New York: The teachers College Press.

Kallenberg, T., Koster, B., Onstenk, J. en Scheepsma, W. (2011). Ontwikkeling door onderzoek: Een handreiking voor leraren. Amsterdam: ThiemeMeulenhoff.

Kennisnet (2016). 21e eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd van https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/.

Laloux, F. (2014). Reinventing organisations. Brussel: Nelson Parker.

Lankshear, C. & Knobel, M. (2004). A handbook for Teacher Research. From design to implementation. New York: Open University Press.

Masselink, R., Van den Nieuwenhof, R., De Jong, J. & Van Iren, A. (2008). Waarderend organiseren. Appreciative Inquiry: co-creatie van duurzame verandering. Nieuwerkerk aan den IJssel: Gelling Publishing.

McKenzie, K.B. & Scheurich, J.J. (2008). Teacher resistance to improvement of schools with diverse students. Int. Journal. Leadership in Education11(2), 117-133.

Platform 2032 (2016). Ons onderwijs 2032. Geraadpleegd van http://onsonderwijs2032.nl/advies/

Rotherham, A. J., & Willingham, D. (2009). The Challenges Ahead. Teaching for the 21st Century67(1), 16-21.

Sinek, S. (2011). Start with why. Londen: Penguin Books Ltd.

Thijs, A., Fisser, P. & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Enschede: SLO.

Trilling, B., & Fadel, C. (2012). 21st Century Skills. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Verbiest, E. (2014). Leren innoveren. Een inleiding in de onderwijsinnovatie. Antwerpen: Garant.

Willingham, D.T. (2008). Why is it so hard to teach? Washington DC: Heldref Publications.

Zhao, Y. (2012). World Class Learners. Thousands Oaks: Sage Publications Inc.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.