HBO Windesheim Flevoland

“Wat hebben de teams nodig om de 21ste eeuwse vaardigheden succesvol toe te passen in het onderwijs?”.
Om deelvraag 2 te beantwoorden is in het team een Mentimeter uitgezet ten behoeve van de prioritering van vaardigheden, gevolgd door een brainstormsessie om behoeften te inventariseren, die in de membercheck bij de focusgroep is gevalideerd.

Vanuit de eerste inventarisatie van het vormgeven van de 21ste eeuwse vaardigheden door de teams bij de betrokken onderwijsinstellingen, legt het onderzoek in de volgende stap de focus op de separate teams van de TOG. Dit om de onderzoeksvraag direct te kunnen linken aan de interpretatie van de teams. Na de enquête is in een Mentimeter gestemd voor een top drie aan meest relevante vaardigheden om de komende tijd mee aan de slag te gaan. Teamleden zijn via de mail uitgenodigd om te stemmen en een top drie van vaardigheden aan te geven. De vraag in de Mentimeter luidde: “Met welke drie vaardigheden zou je aan het werk willen gaan?” Zeven collega’s (N=7) van hogeschool WZ/WF hebben met gekozen voor de onderstaande vaardigheden, waarbij opvalt dat kritisch denken op de eerste plek gezet is en waarbij er voor de plekken 2 en 3 meerdere vaardigheden genoemd worden.

Score voor vaardigheden waar het team mee aan de slag wil (N=7)

Brainstorm
Nadat deze top drie (zes) is vastgesteld is de vraag wat het team nodig heeft om daarmee aan de slag te gaan aan de groep voorgelegd (N=4). Dit heeft middels een Open Space methode plaatsgevonden. Deze methode maakt optimaal gebruik van de aanwezige kennis en inzichten, kost weinig tijd en vergroot de betrokkenheid van de groep. Eerst is een inventarisatie gedaan van thema’s of kernbegrippen die betrekking hebben op de behoeften van het team. Vervolgens zijn de teamleden met elkaar in gesprek gegaan.

Afstemming
Respondenten geven aan dat inhoud en vormgeving van de 21ste eeuwse vaardigheden deels nog onduidelijk is, mogelijk heeft iedereen daar een eigen (eenzijdig of beperkt) beeld van. Vanuit deze waarneming geeft het team aan in de eerste plaats behoefte te hebben aan onderlinge afstemming en definiëring van de begrippen. Daarnaast is er behoefte aan inspirerende voorbeelden. Waarbij teamleden die expertise hebben in het vormgeven van bepaalde vaardigheden dit delen met het team. Tevens is er behoefte om extern aan te sluiten bij cursussen of trainingen om nieuwe ideeën op te doen. Intern is er behoefte aan onderwijskundige ondersteuning.

Flexibiliteit
Naast duidelijkheid is er behoefte aan meer flexibiliteit. Als eerste van het curriculum: om 21ste eeuwse vaardigheden te ontwikkelen dient er tijd en ruimte te zijn om dit vorm te geven in het onderwijs. Ten tweede is er tijd en ruimte voor de docenten nodig om te experimenteren waar vernieuwingen tijd krijgen om door te ontwikkelen.

Conclusie
Samenvattend luidt het antwoord op de tweede deelvraag naar wat docenten nodig hebben om 21ste eeuwse vaardigheden succesvol toe te passen in het onderwijs: Afstemming over de definiëring en didactische implicaties van de voor hen relevante vaardigheden, flexibiliteit in het vormgeven ervan en tot slot en structuur en vorm van leiderschap dat uitdaagt tot het gedeelde ambitie en verantwoordelijkheid met betrekking tot de 21ste eeuwse vaardigheden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.