Going Native

Een eerste oriëntatie op de ideeën die het team heeft over de 21ste eeuwse vaardigheden is uitgevoerd middels een going native methode. In de wandelgangen zijn collega’s bevraagd op hun ideeën over de relevantie van de 21ste eeuwse vaardigheden in het onderwijs. Daaruit bleek dat docenten in zijn algemeenheid wel bewust zijn van de relevantie van de 21ste eeuwse vaardigheden, maar de implementatie ervan fragmentarisch en op basis van individuele initiatieven plaatsvindt. Een enkeling stelt zich kritisch op en vraagt zich af wat er nieuw is aan deze set aan vaardigheden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.