Probleem oplossend denken

Probleemoplossend denken

Probleemoplossend denken en handelen is het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen. Meer specifiek gaat het daarbij om:

  • problemen signaleren, analyseren en definiëren;
  • strategieën kennen en hanteren om met onbekende problemen om te gaan;
  • oplossingsstrategieën genereren, analyseren en selecteren;
  • patronen en modellen creëren en beargumenteerde beslissingen nemen.

Daarbij is het proces dat leidt tot het oplossen van het probleem belangrijker dan het vinden van de oplossing zelf, moet het probleem gedefinieerd zijn in een specifieke context en moet er gebruik worden gemaakt van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden om tot een oplossing te komen.

Belang voor het onderwijs

Kennis, nieuwe kennis en innovatie zijn nodig om huidige en toekomstige maatschappelijke, wereldwijde, nieuwe, problemen op te lossen. In een steeds complexer wordende maatschappij is het belangrijk dat leerlingen/studenten leren zelf problemen te (h)erkennen en in staat zijn oplossingen te bedenken en te realiseren. Om probleemoplossen te kunnen toepassen op actuele en toekomstige maatschappelijke en wereldwijde problemen kan er in het onderwijs aandacht besteed worden aan probleemoplossen als doel (het leren probleemoplossen) en als middel ter motivering, stimulering en legitimering (zin geven) van leren en om onderwijs te verbeteren en actueel te houden.​

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.