Doordacht digitaal

Onderwijsraad. 9 mei 2017.  De maatschappelijke gevolgen van digitalisering en technologie zijn ingrijpend en voltrekken zich in hoog tempo. Dat heeft gevolgen voor inhoud, vorm en rol van het onderwijs. Het onderwijsveld is hierin nog zoekende en dreigt de aansluiting te verliezen. …

Lees verder

Onderwijs 2032 is een ideologie

18 april 2017 – Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over Onderwijs2032 was de kritiek niet van de lucht. Experts wezen erop dat de onderwijsvernieuwing in het VO en PO te snel gaat en men vond dat de lerarenopleidingen en het vervolgonderwijs een nadrukkelijkere rol moeten krijgen. Donderdag 20 …

Lees verder

(On)zin van 21e eeuwse vaardigheden

Zijn 21e eeuwse vaardigheden onontkomelijk? Of zijn deze verbonden met een heel specifieke visie op het onderwijs? We moeten kritische vragen blijven stellen over de 21e eeuwse vaardigheden, zodat we kunnen bepalen waar ze zinvol zijn en waar ze ons afhouden van waar het in het onderwijs echt om dient …

Lees verder

De staat van het onderwijs

Op 12 april 2017 is de nieuwe ‘Staat van het Onderwijs’ verschenen. Hierin beschrijven we wat er goed gaat en wat er beter kan in het onderwijs. Dit jaar vragen we aandacht voor onder meer de grote verschillen tussen scholen en wat dit betekent voor leerlingen en studenten. In onderstaande …

Lees verder